top of page

Business coaching & consulting

“Hoe maak ik de juiste keuzes in mijn onderneming ? Hoe breng ik een boeiend verhaal? Hoe organiseer ik mijn team optimaal? Wanneer ben ik winstgevend?” Duizend en één vragen waar je als ondernemer van wakker ligt.

Om als bedrijf succesvol te zijn heb je mensen nodig, die weten wat er van hen wordt verwacht en de nodige autonomie hebben om dit ook te doen. Daarom zet ik bij business coaching de ondernemer, de mens centraal.

Paul De Blot.png

Concept Paul de Blot

(Hoogleraar in de bedrijfskunde aan de Business universiteit Nyenrode en Nederlandse Jezuïet.)

Alles start bij Idealisme: het waarom we iets ondernemen. Het gaat over de emotionele kant van de zaak, de “gut feeling”, de intuïtie.

Wat is onze hogere missie in leven en werken, de bestaansreden van onze onderneming? Wat drijft ons?

Realisme staat voor wat we doen, hoe we het doen, zoals processen, structuren, locatie en timing.

Het is de rationale kant, het concrete en tastbare.

En samenwerking gaat over met wie we ondernemen, zowel op lokaal, nationaal als internationaal vlak: klanten, medewerkers, partners, leveranciers, aandeelhouders.

Een vierde en cruciaal element zijn de blokkades, overtuigingen en angsten die ons – bewust of onbewust – remmen.

Ze kunnen een bepalende rol spelen en verdienen dan ook de nodige aandacht.

 

Met Kern vertrek ik van bovenstaande driehoek, gebaseerd op het concept van Paul de Blot om jou als ondernemer te helpen om jouw bedrijf en resultaten te optimaliseren:

  • Bepalen van jouw missie, visie, kernwaarden en doelstellingen

  • Definiëren van jouw potentiële klanten en hoe je hen kan aantrekken

  • Uitwerken van een boeiend verhaal

  • Duidelijke accenten leggen & juiste keuzes maken

  • Een financieel overzicht maken 

  • Hoe jezelf organiseren en een efficiënte, duidelijke rolverdeling uitzetten

  • FB
  • White Instagram Icon
bottom of page